» » Nederlands-Indonesisch Woordenboek (Dutch and Indonesian Edition)

Nederlands-Indonesisch Woordenboek (Dutch and Indonesian Edition) download epub

by S Moeimam,H Steinhauer


Epub Book: 1100 kb. | Fb2 Book: 1894 kb.

by H Steinhauer and S Moeimam.

by H Steinhauer and S Moeimam. Dit uitgebreide, door een team van deskundigen samengestelde ch woordenboek is het eerste woordenboek gebaseerd op modern Nederlands, met Bahasa Indonesia, de offici le taal van de Republiek Indonesi, als doeltaal.

Details (if other): Cancel.

The Dutch East Indies (or Netherlands East-Indies; Dutch: Nederlands(ch)-Indië; Indonesian: Hindia Belanda) was a Dutch colony consisting of what is now Indonesia

The Dutch East Indies (or Netherlands East-Indies; Dutch: Nederlands(ch)-Indië; Indonesian: Hindia Belanda) was a Dutch colony consisting of what is now Indonesia. It was formed from the nationalised colonies of the Dutch East India Company, which came under the administration of the Dutch government in 1800. During the 19th century, the Dutch possessions and hegemony were expanded, reaching their greatest territorial extent in the early 20th century.

Juridisch woordenboek Nederlands-Spaans, Antwerpen: Maklu, 's-Gravenhage:Het vertalen van het Wetboek van Strafrecht; Aanzet . Juridisch woordenboek Nederlands-Frans met woordenlijst Frans-Nederlands.

Juridisch woordenboek Nederlands-Spaans, Antwerpen: Maklu, 's-Gravenhage:Het vertalen van het Wetboek van Strafrecht; Aanzet tot een metho-dologie. M C Oosterveld-Egas Reparaz. Oosterveld-Egas Reparaz, . Vuyk-Bosdriesz, 1990, Juridisch woordenboek Nederlands-Spaans, Antwerpen: Maklu, 's-Gravenhage: . Marjanne Termorshuizen-Arts Rayar, . 1993, 'Het vertalen van het Wetboek van Strafrecht; Aanzet tot een metho-dologie', in: . de Groot, Recht en vertalen II, pp. 63-87, Deventer: Kluwer.

The first comprehensive Indonesian-Dutch dictionary to appear in decades, this book is the result of a team project initiated by the Department of Indonesian Studies of the University of Leiden in 1981.

Authors: S. Moeimam and H. Steinhauer. Het woordenboek is het resultaat van een gezamenlijk ch initiatief dat in 1997 werd gestart met financiële ondersteuning van de Commissie voor Lexicografische van de Nederlandse Taalunie, het Indonesische Centrum voor Taalontwikkeling en Taalcultivering (Pusat Bahasa), de Universitas Indonesia, de Universiteit Leiden, de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW) en het International Institute for Asian Studies te Leiden.

Shipping: FREE From United Kingdom to . Destination, rates & speeds.

Indonesian - WordReference English dictionary, questions . Nederlands Sympathy message - Indonesian Dutch a taste, an appetite for Indonesian cuisine - English Only forum Indonesian culture vs indonesia's culture.

Indonesian - WordReference English dictionary, questions, discussion and forums. Indonesian adjadjective: Describes a noun or pronoun-for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house. of or from Indonesia). Sympathy message - Indonesian Dutch a taste, an appetite for Indonesian cuisine - English Only forum Indonesian culture vs indonesia's culture - English Only forum It be Thai or Indonesian, I think! (must, can't /mustn't) - English Only forum sources palm oil from the plantations for its production of snacks for the Indonesian market - English Only forum To some, it’s known.

T&P BOOKS WOORDENLIJSTEN zijn bedoeld om u te helpen vreemde . Books related to Thematische woordenschat ch - 3000 woorden.

T&P BOOKS WOORDENLIJSTEN zijn bedoeld om u te helpen vreemde woorden te leren, te onthouden, en te bestuderen . Thematische woordenschat ch - 5000 woorden.

Dit uitgebreide, door een team van deskundigen samengestelde Nederlands-Indonesisch woordenboek is het eerste woordenboek gebaseerd op modern Nederlands, met Bahasa Indonesia, de officiële taal van de Republiek Indonesië, als doeltaal.Het woordenboek is het resultaat van een gezamenlijk Nederlands-Indonesisch initiatief dat in 1997 werd gestart met financiële ondersteuning van de Commissie voor Lexicografische Vertaalvoorzieningen van de Nederlandse Taalunie, het Indonesische Centrum voor Taalontwikkeling en Taalcultivering (Pusat Bahasa), de Universitas Indonesia, de Universiteit Leiden, de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW) en het International Institute for Asian Studies te Leiden.Het woordenboek heeft een omvang van 1.152 bladzijden en bevat meer dan 46.000 ingangen met grammaticale informatie, collocaties, voorbeeldzinnen en idiomen. De in Nederland uitgebrachte versie is met name gericht op de behoeften van Nederlandstalige gebruikers, voor wie het Indonesisch een vreemde taal is. Dat wil zeggen dat, wanneer een Nederlands woord of uitdrukking meer dan één Indonesisch equivalent heeft, contextuele of andere aanvullende informatie gepresenteerd wordt, waardoor de gebruiker tot de juiste vertaling kan komen.rijst (op het veld of ongedorst) padi, (gedorst, onbereid) beras, (bereid) nasi in plaats van rijst beras, nasi, padiSamen met het Indonesisch-Nederlands woordenboek van A. Teeuw (KITLV Uitgeverij, zesde editie, 2009), is dit Nederlands-Indonesisch woordenboek onmisbaar voor ieder die zich iets meer dan oppervlakkig met de studie van het moderne standaard-Indonesisch wil bezighouden.
Nederlands-Indonesisch Woordenboek (Dutch and Indonesian Edition) download epub
Dictionaries & Thesauruses
Author: S Moeimam,H Steinhauer
ISBN: 9067182273
Category: Reference
Subcategory: Dictionaries & Thesauruses
Language: Dutch Indonesian
Publisher: Brill Academic Pub; Bilingual edition (January 31, 2011)
Pages: 1124 pages